Logo Luengas Ibargutxi

 

 
INICIO
   
 
 
 
 
 
 
 
Bilatzailea
 
 

Laborala

 

· Lan-kontratuak (idaztea, egiaztatzea, aholkatzea, etab...).

· Langilearen pertsona-eskubideen bortxaezintasuna eta bazterketa eza (salaketa, izapidetzea, negoziazioa).

· Laneko segurtasuna eta higienea (salaketa, izapidetzea, negoziazioa).

· Sailkapen profesionala eta sustapena lanean (salaketa, izapidetzea, negoziazioa).

· Soldatak, ordainsari bereziak, antzinatasun plusak, etab. (ordaindu gabekoen erreklamazioa, izapidetzea, negoziazioa).

· Soldata Bermatzeko Fondoa (izapidetzea, erreklamazioa).

· Laneko denbora, lansaioa, aparteko orduak, gaueko lana, txandakako lana, atsedenak, jaiegunak eta baimenak (salaketa, izapidetzea eta negoziazioa).

· Oporrak (salaketa, izapidetzea eta negoziazioa).

· Hobekuntza boluntarioak hitzarmen kolektiboaren bidez edo enpresaren itun edo akordioaren bidez (izapidetzea, erreklamazioa).

· Gaitz eta kalteak (izapidetzea, erreklamazioa).

· Mugikortasun funtzional edo geografikoagatik edo oinarrizko lan-baldintzen aldaketarengatik lan-kontratuak eraldatzea (inpugnazioa, negoziazioa).

· Enpresa-subrogazioa lan-kontratuetan (salaketa, izapidetzea, negoziazioa).

· Lege-iruzurra egiten duten lan-kontratuak, langileak beste enpresa batzuei lagatzeagatik (salaketa, izapidetzea, negoziazioa).

· Lan-kontratuak etetea: eszedentziengatik, enplegu erregulazioko espedienteengatik, enpresaren erabakiz (kausa ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak edo ekoizpenekoak direla bide), ezinbestekoengatik, edo aitatasunagatik.

· Lansaioa murriztea: enplegu erregulazioko espedienteengatik, edo enpresaren erabakiz (kausa ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak edo ekoizpenekoak direla bide).

· Lan-kontratua langilearen borondatez azkentzea (salaketa, izapidetzea, negoziazioa).

· Iraizpen kolektiboak: enplegu erregulazioko espedienteak, azkentze-modalitatekoak (inpugnazioa, negoziazioa).

· Iraizpen objektiboak (inpugnazioa, negoziazioa).

· Diziplina-iraizpenak (inpugnazioa, negoziazioa).

· Hobenak eta zehapenak (inpugnazioa, negoziazioa).

· Ordezkaritza kolektiboa (aholkularitza, hauteskundeen sustapena etab).

· Langileen batzarrak (antolaketa eta aholkularitza).

· Hitzarmen kolektiboak (negoziazioa, aholkularitza, idazkuntza, izapidetzea).

 

LUENGAS IBARGUTXI S.L.
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5288, Libro 0, Folio 108, Hoja BI-60304, Inscrip 1º NIF B95683983

Colon de Larreategui 14 - 1º · 48001 Bilbao · T. 944 240 557
www.luengasibargutxi.net