Logo Luengas Ibargutxi

 

 
INICIO
   
 
 
 
 
 
 
 
Bilatzailea
 
 

Gizarte-Segurantza

 

· Urraketak eta zehapenak Gizarte Segurantzako gaietan (inpugnazioa, erreklamazioa).

· Aldi baterako ezintasuna (altak inpugnatzea, kontingentzia zehaztea).

· Afiliazioa eta kotizazioa (enpresaren ez betetzearen salaketa, izapidetzea, negoziazioa).

· Amatasuna eta aitatasuna (aholkularitza, prestazioen erreklamazioa).

· Ezintasun iraunkorra (aholkularitza, izapidetzea).

· Erretiroa (aholkularitza, izapidetzea).

· Heriotzagatik laguntza jasotzea (aholkularitza, izapidetzea).

· Alarguntasuna (aholkularitza, izapidetzea).

· Zurztasuna (aholkularitza, izapidetzea).

· Heriotzagatik ematen diren kalte-ordain bereziak (aholkularitza, izapidetzea).

· Famili prestazioak (aholkularitza, izapidetzea).

· Langabeziaren prestazioa (aholkularitza, izapidetzea, erreklamazioak SEPEan).

· Langabeziaren sorospena (aholkularitza, izapidetzea).

· Ezintasuna, minusbalioa (aholkularitza, izapidetzea).

· Lan-istripuak (ikerketa, zehaztea, izapidetzea, erreklamazioa).

· Lanbide-gaixotasunak (ikerketa, zehaztea, izapidetzea, erreklamazioa).

· Segurtasun Neurrien Gabezia (zehapena, adierazpena, izapidetzea, inpugnazioa eta prestazioen errekarguak finkatzea).

 

LUENGAS IBARGUTXI S.L.
Registro Mercantil de Bizkaia, Tomo 5288, Libro 0, Folio 108, Hoja BI-60304, Inscrip 1º NIF B95683983

Colon de Larreategui 14 - 1º · 48001 Bilbao · T. 944 240 557
www.luengasibargutxi.net